Amedeo
Bir Doz Sanat
Bizi Takip Et! Yeniliklerden Haberdar Ol.

Ara

01 - 15 Ekim

Murys - Dynamic Monochrome

Hiphop kültüründe görsel bir ifade biçimi olarak ortaya çıkan Graffiti Sanatı; kendini vandallıktan uzaklaştırmaya başladığı günden itibaren birçok estetik değer ve teknik açıdan yeni alternatifleri de bünyesine katarak, serüvenine devam etmektedir. Graffiti sanatını benimseyen sanatçılar sokaktaki tecrübelerini, akademik disiplinle harmanlayarak, estetik ve sanatsal olgunluğa taşımaktadır. Bu bağlamda eserlerine yön veren MURYS, sokağı bir sergi alanı olarak benimseyerek,  orada ortaya koyduğu eserleri daha küçük boyutlarda kurgulamaktadır. Bu yeni süreçte homojen bir şekilde sokaktaki disiplinini kaybetmeden dışarıdaki üretimini sergi alanına taşımayı hedeflemektedir.

Murys, eserlerini kamusal ve özel alanlardaki artan güvenlik tehdidine karşı, resimlerinde soyutlama ve kamufle etme yöntemi ile kendisine bir savunma mekanizması oluşturmuştur. Bu üslubu da eleştirel bir yaklaşımla ele alıp, mekânlara ve yüzeylere göre değişkenlik gösteren bir kurgu sistemi ortaya koymaktadır. Murys, graffiti sanatının yapılış amacının dışında ve uygulama disiplinin tam tersi bir üretime yönelmiş olsa da, oluşturduğu stil kültür içerisine yeni bir katman kazandırmıştır. Bu yeni katman ve özgün adımlarla oluşturduğu eserlerinde Murys, girift bir görsellik ortaya koyarak sokağın çok kültürlülüğüne ve spontane zaman dilimlerine de göndermeler yapmaktadır. Graffiti kültürü içerisinde amaç, sokakta bilinir ve görünür olmaya yönelik bir anlayışa dayanırken, sistem; daha önceden özel bir isme sahip bir bireyi isimsiz bırakıp okunması zor tipografik ve kaligrafik bir anlatıma itmiştir. Bu şekilde homojen gelişen hikâye, son dönem de Murys’in geometrik karmaşa içerisinde soyutlanmış kurgularını titreşimsel bir flashback etkisine dönüşmesine sebep olmuştur.

Murys’in ilk kişisel sergisi için hazırladığı seri de ise, es-pas ı önemseyen ve yüzey üzerindeki anlatımını destekleyen bir katmanlaşma görülmektedir. Bu katmanlar bazı resimlerinde 3 odaklanma noktasına sahipken, bazı resimler de ise; Katmanları gözetmeksizin, renk ve parçalanmaların ortak dinamiklerini yakalamaya yönelik anlatım biçimlerini ele almaktadır. Sergideki resimlerin bütünü incelediğinde, önceki resimlerinde kullandığı uygulama tekniğinin değişkenlik gösterdiği ve kamufle ettiği konuları daha okunabilir ve betimlemeye açık hale getirdiği görülebilmektedir. Bu salt okunulabilir yüzey içerisindeki belirli katmanlar, kullandığı renk geçişlerini daha dingin ve monokrom tonlardan oluşan bir sistematik döngüye dönüştürmektedir.

Bu naif ton geçişleri arasındaki dinamik hareketler ve diğer parçalanmış katmanlar, maruz kaldığımız ve savaşmak zorunda olduğumuz problemlerin birer özeti gibidir. Optik sanat akımlarından da referanslar barındıran bu kurgu biçimleri post optik sanat anlayışı ve ifade biçiminin kapılarını aralamaktadır.

Murys’in ‘Dynamic Monochrome’ sergisi 01.10.2020 tarihinde The Art Capsule Galeri’de 15.10.2020 tarihine kadar izlenebilir.