Amedeo
Bir Doz Sanat
Bizi Takip Et! Yeniliklerden Haberdar Ol.

Ara

MERHABA

Elif HAVUZ

Peyzaj

Çanakkale doğumlu olan sanatçı, On Sekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü (2017) mezunudur. Aynı üniversite de yüksek lisans eğitimine devam etmekte. İlk kişisel sergisini lisans eğitimi sırasında açan sanatçı, çok sayıda karma sergiye de katılmıştır. Bunun yanında çeşitli çalıştay, sempozyum ve fuar etkinliklerinde bulunmuştur. Sanatsal çalışmalarına Çanakkale’ deki atölyesinde devam etmektedir. Eserlerinde insanın doğa ile arasındaki iletişimini kavramaya yönelik  bir üslupla çalışan sanatçı, insana ait duygu dışavurumunu doğa aracılığıyla anlatmaktadır. Bireyin varolan herşeyi sebep sonuç ilişkisiyle anlamlandırmak çabası, iç dünyasında açıklamaya ihtiyaç duyduğu kavramları  sorgulayan bir güdüyle ele aldığı sanatsal çalışmalarını, insan psikolojisinin doğa ile iyileşmeyi arzuladığı bir bakış açısına dayandırmakta. Çoğu zaman doğa gözlemleriyle oluşturduğu kompozisyonlarını, atölye etütleriyle de devam etmekte.

Sergileri

Karma Sergiler

2015 Kasım, ‘’Ne Var Ne Yok’’ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Çanakkale

2016 Ekim, ‘’İlk’’ Korfman Kütüphanesi, Çanakkale

2017 Mayıs, ‘’Genç Umutlar’’ Sanat Yorum Galerisi, İstanbul

2017 Aralık, ‘’Base İstanbul’’ Mezunlar sergisi, Galata Rum Okulu , İstanbul

2018 Mart, ‘’Güçlü Kadın Güçlü Tolum’’, Sanat Yorum Galerisi, İstanbul

2018 Mayıs, ‘’Karedod’’ Arda Sanat Galerisi, Ankara

2018 Mayıs, ‘’Young Turks’’ New Ashgate Gallery, Surrey, Londra

2018 Temmuz, ‘’Küçük İşler’’ Academico, İzmir

2018 Temmuz, ‘’Düşler Ülkesi Troya’’ Piri Reis Müzesi, Çanakkale

2018 Eylül, Karma Sergi Gahve Sanat Evi, Datça

2018 Eylül, Köprü, Sanat Yorum, İstanbul

2018 Ekim, Merkezden Kaçış, Çankaya Belediyesi, Ankara

2018 Kasım, ByMojo Sanat Galerisi, Ankara

2018 Aralık, ‘’Küçük İşler’’ İzmir

2018 Aralık, Ankara Sanayi Odası, Ankara

2018 Aralık, ‘’Kış Mektupları’’ Arda Sanat Galerisi, Ankara

2019 Mart, ArtWeeks ‘’New’’ Akaretler, İstanbul

2019 Ağustos, ‘’Zamanın İçinde’’ Troya Müzesi, Çanakkale

2019 Kasım, ‘’Doğuyorum’’ Tüyap, İstanbul

2019 Aralık, ‘’Kış Mektupları II’’ Arda Sanat Galerisi,Ankara

 

Etkinlikler

2016 ‘’Tarım ve İnsan’’ Çalıştayı, Ziraat Fakültesi, Çanakkale

2017 Mayıs ‘’Sanatta Deneyim Sempozyumu’’ İstanbul