Amedeo
Bir Doz Sanat
Bizi Takip Et! Yeniliklerden Haberdar Ol.

Ara

MERHABA

Ilgın ERDEM

Figüratif

Ilgın Erdem 1971’de  Adana’ da doğdu. 1993 yılında Ç.Ü Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü Grafik A.S.D dan mezun oldu. 1993-2012 yılları arasında, özel bir kurumda resim öğretmeni olarak görev yaptı. 2012’den bu yana, kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. İlk kişisel sergisini, 2006 A.Ç.S Sanat Galerisi/ADANA da açan sanatçı, eserleriyle çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı sergilerinde yer almıştır.

Yaşadığı toplumun yansımalarından etkilenen sanatçı; eserlerinde ana karakteri kadın olarak belirliyor. Onlarda kusursuzluğu aramak yerine, yaşanmışlık hissini kompoze etmeye çalışıyor. Eserlerinin birbiriyle olan ilişkisini, zamanla bağdaştırarak, kendi içerisinde bir atmosfer oluşturuyor. Her sanatçıda olduğu gibi; eserlerinin bir renk anlayışı ve tınısı vardır. Bu renk nüanslarının birbiriyle örtüşmesini irdeleyerek, insanoğlunun ruhsal iç dünyasını yansıtmayı hedef ediniyor. Zıt ve çarpıcı renklerden ise, durağanlığın ve hüznün ön planda olmasını amaçlayarak, sarının varyasyonlarını kullanıyor. Sanatçının resimlerinde zaman zaman baskın olarak kullandığı gri tonları ise, 21.yy’ın karamsar ruh halini ve günümüzün buhran dönemini yansıtabilmek adınadır. Sanatçı bu yaklaşımını yağlıboya eserlerinin yanı sıra, farklı disiplin anlayışlarına da taşımaktadır.